İlkelerimiz

Samimiyet İlkesi
Samimiyet İlkesi
  • Bu ekibin içerisinde yer alan insanlar maddi menfaatleri için değil ülkemize ve dünyaya artı değer üretmek ve topluma faydalı olmak için çalışır. Yaptığımız en ufak işten en büyük projeye kadar samimiyet bizim ana ilkemizdir. “Okuyan Bir Toplum” hayalinden uzaklaşan her kim olursa bu ekibin içerisinde barınamaz.

Sıra Dışılık İlkesi
Sıra Dışılık İlkesi
  • Yaptığımız bütün projelerde daha önce yapılmamış olanı yapmaya çalışmak, proje ve etkinlik katılımcılarımıza farklı bakış açıları kazandırmak ekibimizin vazgeçilmez ilkesidir.

Sürdürülebilirlik ve İstikrar İlkesi
Sürdürülebilirlik ve İstikrar İlkesi
  • Ortaya koyduğumuz projeleri daha geniş kitlelere duyurmak, bir heves ile başlayıp sönmekten ziyade, sürdürülebilir ve istikrarlı çalışmalar ile kalıcılığı sağlamak.

 Geribildirim İlkesi
Geribildirim İlkesi
  • Bütün çalışma arkadaşlarımızın gelişmesi, kendini keşfetmesi için belirli periyotlarla dışarıdan bir göz olarak birbirimize geri bildirim veririz.

Yazılı Kültür İlkesi
Yazılı Kültür İlkesi
  • Yaptığımız toplantılar, aldığımız kararlar, konuştuğumuz-tartıştığımız bütün fikirler, gündeme ilişkin konuları yazılı hale getirerek yazı-içerik kültürünü benimseyip-benimsetmek.

Strateji İlkesi
Strateji İlkesi
  • Yaptığımız bütün çalışmalarda bir kurgu ve strateji gözetiriz.

Gönüllülük İlkesi
Gönüllülük İlkesi
  • Günümüzün en değerli sermayesi olan zamanı doğru bir yer, doğru bir zaman ve doğru insanlarla gönüllü bir şekilde değerlendirerek kendimizi yetiştirmektir.