21.Yüzyıl Becerileri Eğitimi

21.Yüzyıl Becerileri

Zaman ve koşullar değişiyor. Buna bağlı olarak da gereklilikler ve öncelikler değişim gösteriyor.

Bilgi çağında iş sahibi olabilmek için gençler; derinlemesine düşünme, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilme, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmak durumunda.

Dünyanın değişen koşulları gençlerin esnek, gerektiğinde inisiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler olmalarını gerektiriyor.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Girişicimcilik, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İşbirliği Yapma ve İletişim Kurma, Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı,  Liderlik ve Sorumluluk, Esneklik ve Uyumluluk yaşadığımız yüzyılda sahip olunması gereken başlıca beceriler arasında yer almaktadır.

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve onları iş dünyasına hazırlamaktır. Bu durum, aynı zamanda yüzyılın en büyük sorunlarından biri ve üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Eğer okul eğitimi ve okul dışı öğrenme faaliyetleri, öğrencileri; gelecekteki vatandaş, çalışan, yönetici, ebeveyn, gönüllü ve girişimci gibi yetişkin rolleri için hazırlarsa, bugünkü çocuklar gelecekteki zorluklarla başa çıkabilirler. Gençlerin, yetişkin olduklarında tüm potansiyellerini ortaya çıkarmak için dil, matematik ve diğer okul konularını içeren bilişsel becerilerini ve bu konuların uygulamasını kolaylaştıracak birçok bilişsel olmayan becerilerini de geliştirmeye ihtiyaçları vardır.

Düşün Taşın Derneği olarak bizler de 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimleri kapsamında Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi, Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi’nde Proje Döngüsü, Sosyal Girişimcilik, Dijitalde Daha Çok Üretkenlik, Gönüllülük ve Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Eğitimleri gerçekleştirerek genç girişimci adaylarıyla bir araya geldik.

Eğitim Verdiğimiz Okullar

Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi